Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Reviews

Author(s): Józef Szocki, Agnieszka Anna Nitszke, Krzysztof Kania, Olaf Bergmann, Ernest Kuczyński, Jerzy Kałążny, Rafał Riedel
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Urlich Schmid (red.): Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, 509 ss. Krystian M. Szudarek : Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, 461 ss.+96 il. Brigitte Hamann : Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, przeł. Jolanta Dworczak, Wyd. II, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, 584 ss. Jerz y Jarowiecki : Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939- 1945, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2013, 191 ss. Reinhard Ibler (Hg.): Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989 – The Holocaust in the Central European Literatures und Cultures since 1989. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014 (Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa, Bd. 5), 372 ss. Ilko -Sascha Kowalczuk , Arno Polzin (red.): Fasse Dich kurz! Der grenzüberschreitende Telefonverkehr der Opposition in den 1980er Jahren und das Ministerium für Staatssicherheit, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, 1059 ss. Józef M. Fiszer (red. naukowa): System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, 388 ss.

  • Issue Year: 355/2015
  • Issue No: 02
  • Page Range: 281-306
  • Page Count: 26