REVIEWS AND NOTICES Cover Image
  • Price 4.50 €

RECENZJE I PRZEGLĄDY
REVIEWS AND NOTICES

Author(s): Tomasz Wójcik, Józef Szocki, Lena Magnone, Artur Szarecki, Grzegorz Błaszczyk, Sylwia Stępień, Vladimír Novotný, Marta Skura, Jerzy Stefan Ossowski, Małgorzata Semczuk, Anna Skwarska
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Recenzje książek: "Trójkat inny: Rosja-Polska-Niemcy. Księga poświęcona Profesorowi Antoniemu Semczukowi z okazji osiemdziesiątych urodzin", red. M. Semczuk-Jurska; A. Lam:"Pozać to co lubimy. Prace filologiczne i wspomnienia"; M. Auge: "Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesnosci; "Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej" red. W. Miodunka; M. Dąbrowska: "Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wielu; R. Koziołek: "Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy"; "Literatura niemeicka w Polsce" red. E. Czaplajewicz; A. Rachuba: "Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski"; J. Sowiński:"Między oryginałem, kopią a falsyfikatem:polskie edycje faksymilowe"; A. Chojnacki: "Historia teorii literatury. Od Platona do Derridy"; "Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji - i nie tylko..." red. E. Kasperski; M. Kowalczyk, P. Posledni: "Jakubuv zebrik. Polska literatura v letach 1945-1969"

  • Issue Year: 431/2010
  • Issue No: 05-06
  • Page Range: 163-204
  • Page Count: 42
  • Language: Polish