Camp, or Kamp or what? Cover Image

Camp, czyli kamp, czyli co?
Camp, or Kamp or what?

Author(s): Sławomir Magala
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą określenia sensu i miejsca w kulturze współczesnej zjawiska kampu (powinno być, zgodnie z wymową angielskiego słowa: „kempu”) w oparciu o tezy Krytyki cynicznego rozumu Petera Sloterdijka. Sięgając po kanoniczny tekst Susan Sontag Notatki o kampie i konfrontując opisane w nim wyznaczniki stylistyczne kampu z dziełami sztuki z różnych dziedzin – światowymi i polskimi – autor zwraca szczególną uwagę na problem relacji miedzy kampem a kiczem. Dokonujące się w dziełach nurtu kampowego programowe mieszanie kultury wysokiej z niską na podłożu ironicznego dystansu autor określa jako zakorzenione w postawie cynicznej. W zakończeniu sugeruje (z odwołaniem się znów do Susan Sontag), że kamp, ufundowany na takiej postawie, jest jednym z przejawów ogólnego stępienia wrażliwości, jakie wprowadza ze sobą kultura masowa – a szczególnie wszechobecność informacji na temat największych okrucieństw i cierpień.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1 (17)
  • Page Range: 64-72
  • Page Count: 9
  • Language: Polish