Book Reviews Cover Image

Recenzie
Book Reviews

Author(s): Magda Kučerková, Róbert Gáfrik, Oľga Kovačičová, Roman Mikuláš, Stanislava Repar
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied

Summary/Abstract: Karin S. Wozonig: Chaostheorie und Literaturwissenschaft. Insbruck, Wien, Bozen, Studien-Verlag 2008, 232 strán; Roman Mikuláš: Predpoklady a formy literárnej recepcie. Znázornené na príklade poviedky Petra Handkeho Strach brankára pri jedenástke. Bratislava: Veda, 2007. 210 strán; Marko Juvan: Literarna veda v rekonštrukciji. Uvod v sodobni študij literature. Ľubľana: Literarno-umetniško društvo Literatura, edícia Novi pristopi, 2006. 350 strán; Jana Truhlářová: Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. Bratislava: Veda, 2008. 211 strán; Ľubomír Plesník a kolektív: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, 2008. 474 strán.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 03
  • Page Range: 139-154
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak