TEACHERS TRAINING APPROACH FOR INCLUSIVE EDUCATION:CHALLENGES AND LESSONS Cover Image

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ABORDAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE: PROVOCĂRI ŞI EXPERIENŢE
TEACHERS TRAINING APPROACH FOR INCLUSIVE EDUCATION:CHALLENGES AND LESSONS

Author(s): Ecaterina Vrasmas
Subject(s): Education
Published by: Editura Universităţii din Bucureşti
Keywords: educaţie incluzivă; acceptare; includere; implicare; formarea cadrelor didactice; şcoală.

Summary/Abstract: Educaţia incluzivă, ca parte componentă a educaţiei pentru toţi, porneste de la urmatoarele premise: acceptarea, includerea şi implicarea tuturor in procesul educational. Principiul pe care se fundamentează incluziunea educaţională este acela conform căruia fiecare este important (copilul, profesorul, părintele) indiferent de particularităţile sale. Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să inceapă cu eliminarea discriminărilor ân educatie. Analizând problematica educaţiei inclusive, abordarea şcolii pentru toţi constituie o nevoie esenţială şi pentru sistemul de învăţământ românesc, iar formarea iniţială a cadrelor didactice presupune necesitatea dezvoltării unor practici didactice de tip incluziv.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 102-132
  • Page Count: 31
  • Language: Romanian