Reviews Cover Image
  • Price 3.90 €

Recenzje i przeglądy
Reviews

Author(s): Eugeniusz Kośmicki, Tadeusz Paweł Rutkowski, Ryszard Kulesza, Paweł Skibiński
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Eugeniusz Kośmicki Globalne problemy polityki – rozwój i pokój w społeczeństwie światowym / Global Political Problems – Development and Peace in the Global Society Thomas Fues, Jochen Hippler (Hgs.) Globale Politik. Entwicklung und Frieden in der Weltgesellschaft. Festschrift für Franz Nuscheler, Bonn 2003, Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger GmbH, ss. 400. Paweł Skibiński Prześladowanie kościoła w Hiszpanii w latach trzydziestych XX w. / The Study of Church Persecutions in Spain in the 30s of the 20th Century Vincente Carcel Orti Mrok nad ołtarzem. Prześladowania Kościoła w Hiszpanii w latach 1931–1939, tłum. K. Klauza, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2003, ss. 211. Ryszard Kulesza Demostenes i Aischines – Z dziejów legendy / Demosthenes and Aischines from the History of the Legend (w związku z edycją Mów Aischinesa w przekładzie Włodzimierza Lengauera) Ajschines Mowy, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Lengauer, „Biblioteka Antyczna”, Wydawnictwo Prószyński i Ska, Warszawa 2004. Tadeusz Paweł Rutkowski Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna / Stanisław Grabski (1871–1949). A Political Biography Witold Wojdyło Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 497.

  • Issue Year: 406/2006
  • Issue No: 03
  • Page Range: 165-185
  • Page Count: 21
  • Language: Polish