Politics of history Cover Image
  • Price 3.90 €

O „polityce historycznej”
Politics of history

Author(s): Krzysztof Pomian, Krzysztof Jasiewicz
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W „Karcie” 54, ogłosiliśmy Powinności polityki historycznej Zbigniewa Gluzy — skrót ekspertyzy napisanej dla Kancelarii Senatu RP. Przez rok władze państwa nie odniosły się ani do samej ekspertyzy, ani do przedstawionych drukiem jej głównych tez. W „Karcie” 55 zamieściliśmy fragmenty dwóch publicznych dyskusji na ten temat, które jednak w nieznacznym stopniu nawiązywały do części postulatywnej tamtego zapisu. Publikujemy dalsze głosy w tej debacie, licząc, iż z czasem uda się osiągnąć choć częściowy konsensus co do wykazu zadań Polski wobec jej zaniedbanych spraw z przeszłości.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 57
  • Page Range: 145-149
  • Page Count: 5
  • Language: Polish