Letters Cover Image
  • Price 3.90 €

Poczta
Letters

Author(s): Dariusz Jarosiński, Zdzisław Pohl, Ryszard Waldemar Hałasa, Krzysztof Jasiewicz, Andrzej Batorski, Tomasz Sokolewicz
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Prof. Krzysztof Jasiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN) przesłał nam swoje refleksje związane z Dziennikiem śląskim Helene Plüschke z „Karty” 57. Dariusz Jarosiński przesłał nam swoją deklarację w sprawie wspólnego dokumentowania historii Mazur. Andrzej Batorski także odnosi się do Dziennika śląskiego w „Karcie” 57. Rezygnujemy z dyskusji o pojęciach. List Zbigniewa Pohla odnosi się pośrednio do dyskusji otwartej w „Karcie” 53. Tomasz Sokolewicz, współredaktor podziemnego pisma „Uczeń Polski”, przysłał swe uzupełnienia do tekstu na jego temat. Ryszard Waldemar Hałasa przekazał nam uwagi dotyczące swego krewnego wspominanego przez Zygmunta Klukowskiego w książce Zamojszczyzna, która ukazała się nakładem Ośrodka KARTA

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 58
  • Page Range: 143-149
  • Page Count: 7
  • Language: Polish