KOROVJEVAS SAKĖ TIESĄ (I. PANAJEVAS M. BULGAKOVO ROMANE„MEISTRAS IR MARGARITA“) Cover Image

КОРОВЬЕВ СКАЗАЛ ПРАВДУ (И. И. ПАНАЕВ В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»)
KOROVJEVAS SAKĖ TIESĄ (I. PANAJEVAS M. BULGAKOVO ROMANE„MEISTRAS IR MARGARITA“)

Author(s): Aleksandr Feduta
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Straipsnyje nagrinėjama galima Ivano Panajevo, rusų „antro plano“ prozaiko, įtaka Michailo Bulgakovo romanui „Meistras ir Margarita“. Romane Panajevas yra minimas, nors pati jo kūrybos įtaka iki šiol netyrinėta. Straipsnyje keliama versija, jog Panajevas galėjo tapti Bulgakovo personažo Korovjevo prototipu, o Panajevo apysaka „Literatūros amaras“ galėjo turėti įtakos kuriant kai kurias romano „Meistras ir Margarita“ siužeto situacijas.

  • Issue Year: 53/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 26-31
  • Page Count: 6
  • Language: Russian