“Who Rules the World?” – Case Study of Lithuanian and Latvian Press Articles Cover Image

“Who Rules the World?” – Case Study of Lithuanian and Latvian Press Articles
“Who Rules the World?” – Case Study of Lithuanian and Latvian Press Articles

Author(s): Linas Venclauskas
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: mass media; stereotypization; civil society; manipulations of public opinion; anti-Semitism; žiniasklaida; stereotipizacija; pilietinė visuomenė; manipuliacijos viešąja nuomone; antisemitizmas

Summary/Abstract: In the article two cases in Latvian and Lithuanian press are analyzed. First publication appeared in year 2000 Latvian magazine Kapitals, second in year 2004 in Lithuanian daily Respublika. Both articles claim that Jews rule the world. In Kapitals case publication is straightly entitled – “Jews rule the world”, Respublika case leaves some space for interpretation “Who rules the world?” from the texts it is clear that two groups are involved in the process, not only Jews, as in Latvian case, but also homosexuals. Because of negative stereotypes image of Jewish community in Latvia and in Lithuania has a lot of negative aspects and usage of negative stereotypes could provoke anti-Semitic attitudes. Homosexuals in Lithuania are one of the most stigmatized groups also usually referred only in negative connotations. Both publications are based on conspiracy theories that relatively small and in society unpopular groups in fact are very powerful and can strongly affect life of society. To publication in Latvia reacted not only civil society, foreign diplomats but Latvia’s Prime Minister and Minister of Foreign affairs condemning such a position, editor of the magazine resigned from his position. In Lithuania only civil society and foreign diplomats reacted, local politicians did not pay attention to the issues. Author of the articles (and owner of the newspaper as well) received some financial punishment without any adequate sanctions further. Straipsnyje analizuojami du antisemitizmą ir homofobiją skleidžiantys atvejai Latvijos ir Lietuvos periodikoje. Pirmoji publikacija pasirodė 2000 metų rugpjūčio mėnesio Latvijos žurnale „Kapitals“, antroji – 2004 metų keliuose vasario mėnesio laikraščio „Respublika“ numeriuose. Abiejose publikacijose kalbama apie tai, kad žydai valdo pasaulį. „Kapitals“ publikacija taip ir vadinasi – „Žydai valdo pasaulį“, o „Respublikos“ pasirinktas pavadinimas suteikia interpretacijos galimybę – „Kas valdo pasaulį?“ Iš teksto aiškėja atsakymas, kad tai daro dvi grupės – ne tik žydai, kaip latviškos publikacijos atveju, bet ir homoseksualūs žmonės. Dėl įsišaknijusių stereotipų žydų tautinės grupės įvaizdis ir Latvijoje, ir Lietuvoje turi daug neigiamų atspalvių, ir bet koks stereotipų kartojimas gali sustiprinti ar išprovokuoti antisemitizmo proveržį. Homoseksualūs žmonės Lietuvoje yra viena labiausiai stigmatizuojamų grupių, taip pat dažnai apibūdinamų tik neigiamais stereotipais. Abi publikacijos grįstos sąmokslo teorijomis, kad sąlyginai mažos ir visuomenėje nepopuliarios grupės iš tiesų yra labai galingos ir įtakingos, slapčia veikiančios visuomenės gyvenimą. Publikacija Latvijoje sulaukė ne tik visuomenininkų, užsienio diplomatų, bet ir Latvijos ministro pirmininko bei užsienio reikalų ministro viešo pasmerkimo, o žurnalo redaktorius atsistatydino. Lietuvoje pasipiktinimą pareiškė tik visuomenininkai ir užsienio diplomatai, tačiau jokios rimtesnės vietinių politikų reakcijos nesulaukta.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5
  • Page Range: 53-64
  • Page Count: 12
  • Language: English