Why Do I (Still) Want to be a Priest - Survey Cover Image
  • Price 2.50 €

Dlaczego (nadal) chcę być księdzem - ankieta
Why Do I (Still) Want to be a Priest - Survey

Author(s): Adam Boniecki, Piotr Mazurkiewicz, Józef Augustyn, Krzysztof Niedałtowski , Wojciech Jędrzejewski, Dariusz Kowalczyk, Leszek Slipek , Paweł Kozacki, Andrzej Luter, Jerzy Szymik
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź
Keywords: no need for a change of social role; Catholic Church in Poland; celibacy; emotional life of priests

Summary/Abstract: Ten convent and diocese priests has been aked this provocative question. They are talking about the need of a permanent formation and dialogue with others on faith. Józef Augustyn SJ - Jak mógłbym im spojrzeć w oczy? / How Could I Look in Their Eyes? Adam Boniecki MIC - Po prostu jestem / I Just Am Wojciech Jędrzejewski OP - Ocalać nadzieję / To Save the Hope Dariusz Kowalczyk SJ - Nie wymyśliłem sobie powołania / I Didn’t Make the Vocation Up Paweł Kozacki OP - Rezygnować ze szczęścia? / To Resign from Felicity Ks. Andrzej Luter - Warto być księdzem / It Is Worth To Be a Priest Ks. Piotr Mazurkiewicz - Aby moje miejsce nie było puste / So That My Place Is Not Empty Ks. Krzysztof Niedałtowski - Daleki horyzont / A Faraway Horizon Ks. Leszek Slipek - Być ambasadorem Wiecznego / To Be an Ambassador of the Eternal Ks. Jerzy Szymik - Dałem słowo / I Gave My Word

  • Issue Year: L/2007
  • Issue No: 584
  • Page Range: 58-75
  • Page Count: 18
  • Language: Polish