The relationship between the probation officer and the parolee in desistance process Cover Image

Relaţia consilier de probaţiune-persoană supravegheată în procesul desistării
The relationship between the probation officer and the parolee in desistance process

Author(s): Cristina Chirilov
Subject(s): Social Sciences
Published by: PROBATION junior
Keywords: probaţiune; desistare; relaţia consilier de probaţiune-persoană supravegheată

Summary/Abstract: Articolul de faţă subliniază rolul calităţii relaţiei profesionale în cuplul consilier de probaţiune – persoană supravegheată, în contextul menţinerii comportamentului non-infracţional al persoanei condamnate. Se accentuează calităţile umane dar şi necesitatea creşterii şi dezvoltării personale ale celor doi participanţi. Problematizarea demarează cu evoluţia probaţiunii şi definirea acesteia în care se integrează noţiunea modernă de desistare, aici reflectorul cade pe aspectele pozitive din personalitatea individului supravegheat, conectate la pârghiile sociale ce determină comportamentul prosocial. Analiza se continuă cu profilul consilierului de probaţiune în Romania, creionat prin cerinţele Ministerului de Justiţie în cadrul procesului de selecţie al personalului. Dezvoltarea multilaterală a consilierului apare ca o necesitate care stabileşte punctul de plecare, traiectoria şi impactul bumerangului, ce pendulează sub formă de mesaj între cei doi, determinând prin efectele avute ecouri în comunitate.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 01
  • Page Range: 32-40
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian