Mentorship in criminal justice – Parental relationship in the context of institutionalization Cover Image

Mentorshipul în justiţia penală – Relaţia parentală în contextul instituţionalizării
Mentorship in criminal justice – Parental relationship in the context of institutionalization

Author(s): Cristina Chirilov
Subject(s): Social Sciences
Published by: PROBATION junior
Keywords: mentorship; penitenciar; relaţie parentală

Summary/Abstract: Copilăria este perioada în care se pun bazele viitoarei personalităţi, dar şi perioada în care se asigură dezvoltarea psihologică sănătoasă a viitorului adult. Legătura parentală – mentorshipul este esenţială pentru dezvoltarea copilului la potenţialul său maxim. Odată ce un părinte ajunge în penitenciar, universul copilului se bulversează, iar când aceasta este însoţită de o îndepărtare de familie, efectele negative devin nenumărate. Menţinerea relaţiei parentale în context instituţional, prin orice formă: vizite, convorbiri telefonice sau corespondenţă ajută copilul să facă faţă separării, reduce sentimentele de teamă, anxietate, vinovăţie sau abandon şi poate îmbogăţi relaţiile pe care şi le formează cu cei din jur. Articolul de faţă prezintă soluţii inovative şi eficiente de preîntâmpinare şi reducere a efectelor nocive ale încarcerării parentale, în 5 state din lume.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 01
  • Page Range: 28-40
  • Page Count: 13
  • Language: Romanian