Reviews Cover Image
  • Price 4.50 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Marta Bulińska, Małgorzata Kita, Marek Łaziński
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: Polish gender linguistics; Polish grammatics for Germans

Summary/Abstract: BARBARA BARTNICKA, BJÖRN HANSEN, WOJTEK KLEMM, VOLKMAR LEHMANN, HALINA SATKIEWICZ, GRAMMATIK DES POLNISCHEN, Verlag Otto Sagner, München 2004, s. 620. STUDIA PRAGMALINGWISTYCZNE 4: KOMUNIKACJA I TEKST W PERSPEKTYWIE ROZWOJOWEJ I DYDAKTYCZNEJ, red. Józef Porayski-Pomsta, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 350. MAŁGORZATA KARWATOWSKA, JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA, LINGWISTYKA PŁCI. ONA I ON W JĘZYKU POLSKIM, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 294.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 06
  • Page Range: 77-89
  • Page Count: 13
  • Language: Polish