LINGUISTICS IN AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE – ‘HOBBY LINGUISTICS’ Cover Image

LINGVISTIKOS TARPDISCIPLININĖ PERSPEKTYVA – LINGVISTIKA KAIP HOBIS
LINGUISTICS IN AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE – ‘HOBBY LINGUISTICS’

Author(s): Vĕra Barandovská-Frank
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: language-construction; fiction; language-play; conlanging; interdisciplinarity.

Summary/Abstract: Kalbos kūrimas turi senas tradicijas mokslinėje fantastikoje. Jau 1518 metais Thomo Moro Utopijos kalba ir abėcėlė buvo gerai žinomi, o šiais laikais J. R. R. Tolkieno Elfishas ir ypač Klingonas iš žvaigždžių takų vis labiau įgauna tikros kalbos statusą. Avangardinėje poezijoje kalba kuriama dadaistiškai ir futuristiškai. Psichiatrai domisi vaikų kalbos žaismu ir psichiškai neįgalių suaugusiųjų, kurie susikuria savus pasaulius (pvz. Thetis Caro Osteno romane Mokslo dukra), kalba. Ši veikla jau daug metų yra visiškai sveikų žmonių laisvalaikio leidimo būdas. Internetas leidžia lengviau ir laisviau kurti kalbą: „kalbos konstravimas“ (conlanging) tapo labai populiarus ir įgijo daug pasekėjų. Susikūrė gausybė individualių ir šeimyninių „kalbos konstravimo“ tinklalapių, internetinių individualių kalbų bendruomenių, turinčių savas respublikas, imperijas, netgi gyventojus, emigrantus ir pabėgėlius. Lingvistika įvairiai vertina šiuos kalbos kūrimus. Viena vertus, jie nepriklauso gyvoms etninėms kalboms, kadangi jos iš tiesų nesiekia varžytis su jomis. Kita vertus, jos vis dėlto praturtina literatūrą, teatrą, filmus ir interneto kultūrà. Lingvistika kaip hobis yra, be abejonės, tarpdalykinis reiškinys, apimantis lingvistiką, literatūrą, kultūros studijas, psichologiją, netgi religijà ir kitas sritis. Ji padeda populiarinti susidomėjimą pasaulio kalbomis, kultūromis, istorija, geografija, leidžia geriau suprasti kalbos ir civilizacijos sąveiką.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 13 (18) A
  • Page Range: 166-180
  • Page Count: 14
  • Language: English