A SKETCH OF A THEORY OF EDUCATIONAL REFORM  Cover Image
  • Price 3.90 €

Szkic do teorii reform edukacyjnych
A SKETCH OF A THEORY OF EDUCATIONAL REFORM

Author(s): Krzysztof Konarzewski
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: reform; teoria reform edukacyjnych;

Summary/Abstract: Reformę oświaty pojmuje się zwykle jako przedsięwzięcie celowo-racjonalne, typowe dla współczesnej biurokracji. Okazuje się jednak, że kontrola racjonalności reformy jest iluzoryczna, toteż lepiej opisuje ją przysłowie "Człowiek strzela,Pan Bóg kule nosi". Artykuł rozwija tę myśl w duchu Parsonowskiego funkcjonalizmu strukturalnego. Reforma to próba wytrącenia systemu oświaty z równowagi wskutek uruchomienia nowych sił społecznych i osłabienia ideologii, która dotychczas osłaniała system przed zmianą. Autorzy polskiej reformy główny czynnik stabilizacji starego systemu upatrywali w nauczycielu, totez na nauczyciela skierowali nacisk ze strony innych grup. Działania zaradcze, któe podejmują ludzie wystawieni na taki nacisk, są jednak rozproszone i niepodatne na instytucjonalizację, dlatego łatwiej było autorom reformy wytrącić system z równowagi, niż systemowi znaleźć satysfakcjonującą równowagę w niedalekiej przyszłości.

  • Issue Year: 192/2003
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 21-28
  • Page Count: 8
  • Language: Polish