Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych   Cover Image
  • Price 4.50 €

Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych
Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych

Author(s): Krzysztof Konarzewski
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: ocenianie osiągnięć szkolnych; ideologia merytokracji; szkolnictwo masowe; standardy osiągnięć; ocenianie formujące; zwornik; funkcja diagnostyczna; orientacyjna i selekcyjna; ocena dyskursywna; rejestr osiągnięć; kontekst sądowy i roboczy; testy; norma
  • Issue Year: 177/1999
  • Issue No: 2
  • Page Range: 29-50
  • Page Count: 22
  • Language: Polish