Lesson of the Comintern Cover Image
  • Price 4.00 €

Lekcja Kominternu
Lesson of the Comintern

Author(s): Wolfgang Leonhard
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką) powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie w marcu 1919, zrzeszała partie komunistyczne z całego świata, nad którymi faktyczną kontrolę sprawowała Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. Komintern miał osiągnąć na całym świecie to, co partia bolszewicka zdobyła w Rosji. Odezwa o powołaniu organizacji głosiła: „Międzynarodówka Komunistyczna stawia sobie za cel walkę wszelkimi środkami, nawet zbrojnymi, o obalenie władzy międzynarodowej burżuazji i stworzenie międzynarodowej republiki sowieckiej”.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 70
  • Page Range: 26-41
  • Page Count: 16
  • Language: Polish