From the History of Forgotten Literary Heritage of the Commonwealth ... A review: P. Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Cover Image

Z historii zapomnianego dziedzictwa literackiego Rzeczypospolitej... Rec.: P. Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej.Kraków
From the History of Forgotten Literary Heritage of the Commonwealth ... A review: P. Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej.

Author(s): Inesa Szulska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Paweł Bukowiec; Antoni Klementt (Antanas Klementas); Dionizy Paszkiewicz (Dionizas Poška); Antoni Drozdowski (Antanas Strazdas); Sylwester Teofil Walenowicz (Silvestras Teofilis Valiūnas)

Summary/Abstract: The review discusses Paweł Bukowiec’s book on bilingual, i.e. written in Polish and in Lithuanian, writers’ literary creativity from Samogitia and from Vilnius at the beginning of 19th century. This comprehensive book is the first on the Polish side to present the achievements by Antoni Klementt (Antanas Klementas), Dionizy Paszkiewicz (Dionizas Poška), Antoni Drozdowski (Antanas Strazdas), Sylwester Teofil Walenowicz (Silvestras Teofilis Valiūnas).

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 218-224
  • Page Count: 7
  • Language: Polish