REVIEWS AND NOTICES Cover Image
  • Price 3.90 €

RECENZJE I PRZEGLĄDY
REVIEWS AND NOTICES

Author(s): Inesa Szulska, Krystyna Pankowska, Radosław Malik, Wioletta Orlińska, Antoni Semczuk, Radosław Lolo Wojciech, Roch Sulima
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: recenzje

Summary/Abstract: A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej;W. Kuligowska, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna; red. K. Bartnicka,Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso; red. B. Grott, Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904;A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu;

  • Issue Year: 401/2005
  • Issue No: 02
  • Page Range: 129-160
  • Page Count: 32
  • Language: Polish