Reviews Cover Image

Recenzie
Reviews

Author(s): Martin Lupčo, František Koreň, Štefan Valášek, Peter Volek, Roland Valko, Viera Kováčová, Marek Babic
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Reviews

Summary/Abstract: JIRKAL, Emanuel. L. Caelius Firmianus Lactantius. O smrti prenasledovateľov. Rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013, 144 s. ISBN 978-80-558-0518-4. GERÁT, Ivan. Legendary Scenes. An Essay on Medieval Pictorial Hagiography. Bratislava : Veda, 2013, 344 s. ISBN 978-80-224-1349-7. DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. Bratislava : Historický ústav SAV a vydavateľstvo Prodama, s.r.o., 2013, 346 s. ISBN 978-80-89396-25-2. CORETHOVÁ, Anna. Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013, 113 s. ISBN 978-80-7412-148-7. KAMENEC, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947. Bratislava : Premedia Group s. r. o., 2013, 200 s. ISBN 978-80-89594-61-0. FREMAL, Karol. Slovenskí sociálni demokrati 1938 – 1944. Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2014, 200 s. ISBN 978-80-89514-28-1. MÚCSKOVÁ, Gabriela - MUZIKOVÁ, Katarína - WAMBACH, Viera. Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012, 138 s. (+ CD) ISBN 978-3-200-02560-8.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 107-129
  • Page Count: 23
  • Language: Slovak