Andrić's opus in the wider context of Eurocentrist ideology Cover Image

Andrićevo djelo u tokovima ideologije evrocentrizma
Andrić's opus in the wider context of Eurocentrist ideology

Author(s): Esad Duraković
Subject(s): Literary Texts
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Andrićevo djelo pripada onoj vrsti literature koja se sredstvima umjetnosti angažira u moćnoj ideologiji koja se danas u svijetu imenuje kao evrocentrizam, a čiji su strateški ciljevi evidentni u djelimično uspjelim naporima da se Orijent i orijentalna duhovnost, prvenstveno orijentalno-islamska duhovnost u cjelini, negativizira do mjere kada taj svijet i ta duhovnost postaju osmišljen i „opravdani“ predmet negativnog tretmana moćnih evrocentrističkih sila. Evrocentrizam djeluje u humanističkim naukama, u mnogim domenima kulture, ali i u umjetnosti čiji egzemplar je upravo Andrićevo književno djelo koje je zbog svoga vrlo uspjelog ideološkog angažmana, prije nego zbog umjetničke vrijednosti, dvostruko nagrađeno: okrunjeno je Nobelovom nagradom za književnost, te je, istovremeno i prirodno, institucionalizirano kao obavezna lektira u svijetu evrocentrističkih vrijednosti - dakle, i u zemljama bivše socijalističke Jugoslavije - pri čemu takvo institucionaliziranje ima naročit značaj za Bošnjake koji su predmet Andrićeve umjetničke negativizacije.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 110-120
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian