Business valuation standards in the world and future Polish business valuation standard Cover Image

Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej
Business valuation standards in the world and future Polish business valuation standard

Author(s): Piotr Szymański
Subject(s): Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: business valuation

Summary/Abstract: The article presents the similarities and differences between eight business valua¬tion standards and sets guidelines for the future Polish business valuation standard.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 158
  • Page Range: 394-403
  • Page Count: 10
  • Language: Polish