European Court of Human Rights jurisprudence: April-June 2013 Cover Image
  • Price 3.90 €

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: aprilie-iunie 2013
European Court of Human Rights jurisprudence: April-June 2013

Author(s): Carmen Achimescu
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Centrul de Studii Internationale
Keywords: hotărâre pilot; Legea 165/2013; dreptul la viaţă; acces la serviciile medicale de urgenţă; proporţionalitate; înregistrarea amprentelor digitale; convenţionalitatea cenzurii; domeniul audiovisual; internet; marja de apreciere; fiscalitate

Summary/Abstract: cauza Atanasiu şi a. c. România; Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; cauza Mehmet Sentürk şi Bekir Sentürk c. Turcia; acces la serviciile medicale de urgenţă; cauza M. K. c. Franţa; proporţionalitate; înregistrarea amprentelor digitale; cauza Animal Defenders International c. Marea Britanie; convenţionalitatea cenzurii; domeniul audiovisual; N.K.M. c. Ungaria; dreptul la proprietate; cauza Gross c. Elveţia; claritatea legislaţiei; sinuciderea asistată; cauza Lavida şi a. c. Grecia; romi; izolare etnică; învăţământ

  • Issue Year: 9/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 131-133
  • Page Count: 3
  • Language: Romanian