Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

Ocjene i prikazi
Reviews

Author(s): Bruno Ćubela, Mira Šubašić, Jozo Šarčević, Tomislav Žigmanov, Julijan Madžar, Fedora Ferluga-Petronio, Mato Nedić, Abdulah Šarčević, Tomislav Kovač, Danijel Stanić, Dženan Dautović, Fra Marko Karamatić, Ante Škegro
Subject(s): Review
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Karl-Josef Kuschel, Židovi – kršćani – muslimani. Podrijetlo i budućnost, Svjetlo riječi, Sarajevo 2011, 754 str. Ivo Komšić, Socijalna moć uma. Uvod u teoriju socijalne pulsacije, Svjetlost, Sarajevo 2012, 224 str. Nikola Šop, Vesoljski obiski. Izbrane pesmi. Pesmi izbral, prevedel in spremno besedo napisal Veno Taufer. LUD Šerpa, Ljubljana 2009, 201 str. Mato Nedić, Svjetlosni nedogledi, KLD “Rešetari” & Centar za kulturu, Orašje 2011. Sententiae, dicta et proverbia selectiora in Latinitate: izbor mudrih misli, uzrečica i poslovica latinskoga jezika, prir. Benedikt Vujica. Franjevačka teologija Sarajevo 2012, 240 str. Ivan Stražemanac, Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene, preveo i priredio Stjepan Sršan, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2010, 222 str. Fra Ljubo Lucić, Osuđeni na nadu. Deset godina jednog fratarskog bilježenja (1984-1995), Franjevački samostan Rama-Šćit i Svjetlo riječi, Sarajevo – Rama 2012, 332 str. Dubravko Lovrenović, Bosanska kvadratura kruga, Dobra knjiga, Synopsis, Sarajevo – Zagreb 2012, 496 str. Goran Beus Richemberg, Nijemci, Austrijanci i Hrvati I.: Prilozi za povijest njemačko-austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Synopsis, Zagreb 2010. Leksikon Ruđera Boškovića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2011, 247 str Crkva i samostan na Dančama, Družba sestara franjevki od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika i Matica hrvatska-Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik 2010, 255 str. Uredili akademik Luko Paljetak i sestra Katica Dabo. Есад Куртовић: Из хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку (улагање новца на добит), Историјски Институт, Посебна издања књига 59, Београд, 2010, 173 str. Tomislav Marijan Bilosnić, Vukovar, Udruga 3000 godina za dar, Zadar, 2011.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 36
  • Page Range: 357-400
  • Page Count: 44
  • Language: Miscellaneous languages