Music and emotions Cover Image

Muzyka a emocje
Music and emotions

Author(s): Piotr Przybysz
Subject(s): Philosophy
Published by: Ośrodek Badań Filozoficznych
Keywords: muzyka a emocje; reakcja emocjonalna na muzykę; absolutystyczne vs referencjalistyczne poglądy na istotę muzyki; psychologia muzyki; Strawiński

Summary/Abstract: W artykule omawiam współczesne badania empiryczne nad muzyką i emocjami, prowadzone na styku psychologii, neuronauki i muzykologii. Wykazuję, że wiele ogólnych kwestii podejmowanych w ramach tego interdyscyplinarnego programu nie różni się zbytnio od pytań stawianych przez klasycznych autorów, takich jak Strawiński i Hanslick. Głównym celem pracy jest pokazanie, że istnieją trzy obszary aktywności poznawczej i behawioralnej słuchacza oraz odpowiednie rodzaje emocji muzycznych: emocje ucieleśnione, emocje epistemiczne oraz emocje asocjacyjno-kontekstowe.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 326-349
  • Page Count: 24
  • Language: Polish