Religious Edifices at Cetatea Albă and Suceava  Cover Image
  • Price 3.50 €

Edificii religioase la Cetatea Albă şi cetatea Sucevei (secolele XIV-XV)
Religious Edifices at Cetatea Albă and Suceava

Author(s): Ionel Cândea
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: "Când mi-am propus această notă cu privire la altarul paraclisului de la Cetatea Albă, văzut alături de cel de la cetatea Sucevei, n-am bănuit că voi fi nevoit să zăbovesc asupra primului dintre ele. Observasem, pe scurt,1 că tocmai prezenţa absidei altarului "ţesută" în zidul de est al citadelei, exclude cu desăvârşire ipoteza otomană a construcţiei acesteia. Înaintea noastră Grigore Avakian, în raportul asupra cercetărilor arheologice întreprinse aici în 1929 şi publicat doi ani mai târziu2 atrăsese atenţia asupra acestui element cheie în discuţia privind constructorul citadelei: "… ceva spre sud de zidul nr. 7, un zid parazitar, (identificat de noi în decursul săpăturilor din 1997 şi 1998) o absidă lucrată foarte frumos, având la mijloc fereastră spre răsărit, iar în stânga şi dreapta câte o nişă de aceeaşi mărime! Aici pe un loc mai înălţat a existat prin urmare un paraclis"."[...]

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: XXII
  • Page Count: 8
  • Language: Romanian