„Identitet Federacije“
"Identity of the Federation"

Author(s): Sead S. Fetahagić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Gašenje FBiH nivoa vlasti zapravo ne bi moralo značiti i fizičko gašenje svih institucija, već njihovu re-nominaciju i fuziju sa postojećim institucijama BiH, u skladu sa potrebama i nadležnostima centralnih institucija države koje zahtijeva EU kao minimum za procese uspješne „europeizacije“ ove nesretne zemlje. Taj novi, centralni nivo vlasti, koji bi obuhvaćao cijelu BiH, trebao bi nositi naziv „federalni“ ili „savezni“, a sve njegove institucije bi morale imati takav atribut pored svog naziva. Država bi se mogla zvati „Federalna Republika Bosna i Hercegovina“, „Savezna Republika Bosna i Hercegovina“, „Savez Bosne i Hercegovine“ i sl. Neke „savezne“ institucije mogu biti raspoređene po regionalnim centrima radi sprečavanja da padnu pod neprimjeren utjecaj samo jednog centra (npr. Sarajeva kao glavnog grada)

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 16
  • Page Range: 50-57
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian