REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES  Cover Image
  • Price 5.90 €

RECENZII ŞI NOTIŢE BIBLIOGRAFICE
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES

Author(s): Constanţa Ghiţulescu, Radu Ştefan Vergatti, Ştefan Aftodor, Ştefan Andreescu, Mária Pakucs, Lukacs Antal, Bogdan Popovici, Liviu Pilat, Paul Cernovodeanu, Gheorghe Lazăr, Kinga Tüdős S., Ovidiu Cristea
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: •Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, vol. XXXI (1646) şi XXXV (1650), editors: Violeta Barbu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2003, 520 p. şi, respectiv, 486 p. •Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt, Zweiter Band: Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen, 1224-1579, ed.: Monica Vlaicu, Radu Constantinescu, Adriana Ghibu, Costin Feneşan, Cristina Halichias şi Liliana Popa, Edit. Hora, Sibiu, 2003, 580 p. •ION VITAN, Stăneşti din judeţul istoric Muscel. Documente, 1502- 1968, Edit. Corint, Bucureşti, 2002, 203 p. + 46 il. •LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, LAURENŢIU VLAD, Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei instanţe penale muntene (1794-1795), Edit. Nemira, Bucureşti, 2002, 191 p. •MIHAI OPROIU, Inscripţii şi însemnări din judeţul Dâmboviţa, Edit. Transversal, Colecţia Historica, Târgovişte, 2004, 190 p. •ELEK, BENKŐ, Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi, Edit. Polis, Cluj-Budapesta, 2002, 541 p. •GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, Cucerirea Constantinopolului, Edit. Limes, Cluj, 2002, 212 p. •MIHAI ŢIPĂU, Domnii fanarioţi în ţările române. 1711 - 1821. Mică enciclopedie. Edit. Omnia, Bucureşti, 2004, 228 p. •EUGEN DENIZE, Ştefan cel Mare. Dimensiunea internaţională a domniei, Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004, 180 p. •Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Bibliografie, Sfânta Mânăstire Putna, 2004, 193 p. •PETRONEL ZAHARIUC, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan (1653- 1658), Iaşi, 2003, 609 p. + 55 fig. •TERÉZ, OBORNI, Erdély fejedelmei (Principii Transilvaniei), Edit. Pannonia, Budapest, 2002 , 222 p. •CRISTIAN MOISESCU, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, vol. 1, Edit. Meridiane, Bucureşti, 2002, 158 p. •Pr. DANIEL BENGA, Marii reformatori luterani saşi şi Biserica Ortodoxă. Edit. Sophia, Bucureşti, 2003, 504 p •RADU ŞTEFAN VERGATTI, Populaţie. Timp. Spaţiu. Privire asupra demografiei istorice universale, Edit. Istros, Brăila, 2003, 364 p. •LIVIU PILAT, Comunităţi tăcute. Satele din parohia Săbăoani, Edit. „Dumitru Mărtinaş”, Bacău, 2002, 307 p. •Byzantium and East Central Europe, edited by Gűnter Prinzing and Maciej Salamon, Cracovia, 2001, 248 p. •Moldova şi economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, volum editat de Viorel M. Butnariu, Edit. Panfilius, Iaşi, Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, 2003, 140 p. •Caiete de antropologie istorică, an II, nr. 2 (4), 2003, 298 p., număr tematic: Istoria şi antropologia corpului uman •ANGHEL POPA, Serbările naţionale de la Putna, Bogza”, Câmpulung Moldovenesc, 2004, 222 p. •Studia Medievalia, I, Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central-Europene, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004. •Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th – 20th Centuries), edited by Veniamin Ciobanu, Edit. Junimea, Iaşi, 2003, 248 p (Romanian Academy, “A. D. Xenopol Institute of History” Iaşi).

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: XXII
  • Page Count: 30
  • Language: Romanian