CASE STUDY OF FOUR NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS Cover Image

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА ЧЕТИРИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВA
CASE STUDY OF FOUR NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS

Author(s): Dimitar Nikolovski, Biljana Kotevska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: национални институции за Човекови права; Човекови права; народен правобранител; центар за Човекови права; Париски принципи; Германија; Шпанија; Хрватска; Данска

Summary/Abstract: Овој труд дава приказ на почетните наоди од компаративна студија на четири случаи на Национални институции за Човекови права: Народниот правобранител на Хрватска, Народниот правобранител на Шпанија, Данскиот институт за Човекови права и Германскиот институт за Човекови права. Овие првични наоди покажуваат дека, кога се работи за Национални институции за Човекови права, не е потребен униформен пристап за една институција да биде во согласност со меѓународните стандарди, се додека минималните стандарди се запазени. Почетните наоди исто така покажуваат и дека постои шема на повторување во однос на карактеристиките на овие институции, а во зависност од тоа дали се основани како индивидуални или колективни тела.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 16
  • Page Range: 41-60
  • Page Count: 20
  • Language: Macedonian