Sarajevo in the 18th century. Conceptualization and measurement of time Cover Image
  • Price 4.90 €

Sarajevo u 18. stoljeću. Poimanje i mjerenje vremena
Sarajevo in the 18th century. Conceptualization and measurement of time

Author(s): Kerima Filan
Subject(s): Cultural history
Published by: Međunarodni forum Bosna

Summary/Abstract: Vjerovatno je najčešće citirana rečenica iz knjige Mula Mustafe Bašeskije Ono što se zapiše pamti se, a što se nosi u sjećanju izgubi se. Tom poznatom izrekom Bašeskija je obrazložio svoju nakanu da zapisuje neka događanja iz života društvene zajednice kojoj je pripadao. Izreka je dio kratkoga teksta kojim on čitaoca uvodi u svoju knjigu: “Zapisivat ću neka zbivanja u gradu Sarajevu i ejaletu Bosni i zapisivat ću njihovo vrijeme. Jer kažu: kullu mâ kutibe karre ve mâ hufiza ferre – sve što se zapiše pamti se, a što se nosi u sjećanju izgubi se.”

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 61-62
  • Page Range: 239-257
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian