Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Andrzej Pieczewski, Rafał Willa, Maria Dunin-Wąsowicz, Dagmara Jaszewska, Józef M. Fiszer, Kamil Jaworski, Janusz Skodlarski
Subject(s): Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Antoni Marszałek, Polskie projekty federacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1890–1950, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2008 (Janusz Skodlarski) Janusz J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006 (Józef M. Fiszer) Dokąd zmierza świat? pod redakcją Adama Daniela Rotfelda, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008 (Kamil Jaworski) Renata Nowaczewska, Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1937, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2009 (Maria Dunin-Wąsowicz) Marcin Michał Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008 (Rafał Willa) Maria Jarosz, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty, Warszawa 2009 (Dagmara Jaszewska)

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 23
  • Page Range: 309-352
  • Page Count: 44
  • Language: Polish