Review  Cover Image

Omówienia i recenzje
Review

Author(s): Zbigniew Rykiel, Paweł Olszewski, Jakub Wódka, Janusz Skodlarski
Subject(s): Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN
Keywords: Borkowski Paweł Janusz; Misiągiewicz Justyna; Fiszera Józefa M.; Norel Philippe

Summary/Abstract: Paweł Janusz Borkowski, Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009 Justyna Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Warszawa 2009 Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, pod redakcją Józefa M. Fiszera, Warszawa 2009 Problematyka geopolityczna ziem polskich, pod redakcją Piotra Eberhardta, Warszawa 2008 Philippe Norel, L΄historie économique globale, Paris 228

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 25
  • Page Range: 205-231
  • Page Count: 27
  • Language: Polish