Battle for Odžak: The War Ended Twenty Days Later  Cover Image
  • Price 4.90 €

Bitka za Odžak: Rat je završio dvadeset dana kasnije
Battle for Odžak: The War Ended Twenty Days Later

Author(s): Stipo Pilić, Blanka Matković
Subject(s): History
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Drugi svjetski rat; Bosna; Odžak; završne operacije; poginuli; nestali; ratni zločini

Summary/Abstract: U članku se analiziraju vojne operacije na području Podvučjaka i bitka za Odžak kojom krajem svibnja 1945. završava Drugi svjetski rat na europskom tlu. U prvom dijelu prezentiraju se geografska i demografska obilježja ovog prostora, a u drugom borbe koje su se ondje vodile između 1941. i 1944. s posebnim osvrtom na organizaciju obrane, ali i međusobne odnose partizana i četnika. U trećem dijelu analizira se položaj Podvučjaka u završnim borbama 1945., a u četvrtom bitka za Odžak koja je okončana padom grada 27. ili 28. svibnja iste godine. U posljednjem dijelu pokušavaju se identifi cirati lokacije logora i grobišta, ali i počinitelja ratnih i poratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom zatečenim na tom području potkraj svibnja 1945.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 37
  • Page Range: 109-138
  • Page Count: 30
  • Language: Croatian