Rationally on Power, Democracy and the Rule of Law (Demokracja i rządy prawa [Democracy and the Rule of Law] by Adam Przeworski and José María Maraval Cover Image
  • Price 1.60 €

Racjonalnie o władzy, demokracji i rządach prawa (recenzja z: Adam Przeworski i José María Maravall (red.), Demokracja i rządy prawa)
Rationally on Power, Democracy and the Rule of Law (Demokracja i rządy prawa [Democracy and the Rule of Law] by Adam Przeworski and José María Maraval

Author(s): Stanisław Burdziej
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: book review

Summary/Abstract: book review from: Rationally on Power, Democracy and the Rule of Law (Demokracja i rządy prawa [Democracy and the Rule of Law] by Adam Przeworski and José María Maravall eds.)

  • Issue Year: 201/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 231-239
  • Page Count: 9
  • Language: Polish