DISCUSSIONS: The European Union’s Policy Towards Russia Cover Image
  • Price 3.00 €

DYSKUSJA: O polityce Unii Europejskiej wobec Rosji
DISCUSSIONS: The European Union’s Policy Towards Russia

Author(s): Pierre Verluise, David Clark, Adam Eberhardt, Iris Kempe
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: David Clark Od polityki siły do rządów prawa (s. 9) Adam Eberhardt Jedność w różnorodności? (s. 13) Iris Kempe Poza bilateralizm (s. 18) Pierre Verluise Unia Europejska potrzebuje geopolityki (s. 23) O tym, jaka powinna być polityka Unii Europejskiej wobec Rosji, pisze czwórka ekspertów, starając się odpowiedzieć na pytania: czy UE może działać jako równorzędna siła wobec Rosji, wspierająca wartości demokratyczne? Czy uda się przezwyciężyć sprzeczności interesów poszczególnych członków UE? Czy poza granicami zjednoczonej Europy realizowany będzie wspólny interes europejski?

  • Issue Year: 41/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-26
  • Page Count: 18
  • Language: Polish