COLONIAL PERSPECTIVES IN KIPLING’S JUNGLE BOOK Cover Image

KOLONIJALNE PERSPEKTIVE U KIPLINGOM DJELU KNJIGI O DŽUNGLI
COLONIAL PERSPECTIVES IN KIPLING’S JUNGLE BOOK

Author(s): Amela Lukač-Zoranić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: kolonijalizam; Kipling; knjiga o džungli; ravnopravnost; ljudska prava

Summary/Abstract: U svojoj zbirci sastavljenoj od petnaest pripovedaka, koje je napisao za vreme boravka u Americi u dva dela, Knjiga o džungli (The Jungle Books, 1894-95), Kipling ne samo da je uspeo da opiše životinjski svet već je uspeo da stvori carstvo sa animiranim životinjama. Sve životinje u njegovim pričama imaju ljudske osobine. One se ponašaju kao ljudi, imaju svoje sopstvene duše i takođe poštuju istu hijerarhiju moći kao što je slučaj i sa ljudskim društvom. Pored toga, odnosi među životinjama u ovom delu mogu se shvatiti kao alegorijska slika odnosa u Britanskom društvu. Ono što Kipling jasno ističe je da samo čovek može biti vladar bilo ljudskog bilo životinjskog društva, tako da je i čovečije mladunče Mogli jedini pravi vladar u tom društvu sa očima koje ulivaju strah svim ostalilm stanovnicima džungle.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 08
  • Page Range: 36-40
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian