At the beginning there was wonder. Young Krzywicki reads Morgan Cover Image

Na początku był zachwyt. Młody Krzywicki czyta Morgana
At the beginning there was wonder. Young Krzywicki reads Morgan

Author(s): Anna Gomóła
Subject(s): Anthropology
Published by: grupakulturalna.pl
Keywords: Lewis Henry Morgan; Ancient Society; Społeczeństwo pierwotne; Ludwik Krzywicki; przekład; Morgan

Summary/Abstract: W artykule zrekonstruowano wybrane konteksty sporządzenia i wydania polskiego przekładu "Ancient Society" Lewisa Henry’ego Morgana. Tłumaczenie dokonane przez Aleksandrę Bąkowską wydane zostało w roku 1887 nakładem, redagowanego przez Aleksandra Świętochowskiego, tygodnika „Prawda”. Korygował je Ludwik Krzywicki, który twórczość Morgana znał co najmniej od 1883. Bliżej zaznajomił się z nią za sprawą pracy Fryderyka Engelsa "Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen" (1884) – Krzywicki spolszczył i wydał tę książkę (pod pseudonimem J.F. Wolski) w 1885 r. pod tytułem "Początki cywilizacyi". Na zasadzie i jako uzupełnienie badań Lewisa H. Morgana (dzieło Engelsa jest lepiej znane w Polsce pod tytułem "Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana" – tak brzmi tytuł późniejszego tłumaczenia). Od 1885 w pracach naukowych Krzywickiego poświęconych antropologii odwołania do Morgana zdarzają się coraz częściej. W artykułach odnaleźć można skrystalizowane wyobrażenie Morgana jako badacza terenowego, który spędził czterdzieści lat wśród Indian i dzięki temu mógł stworzyć wybitne dzieło podważające dorobek antropologii gabinetowej. Morgan przedstawiany jest jako ten, który dokonał przewrotu w nauce. Krzywicki także, przyjmując za Engelsem przeświadczenie, że twórczość Morgana jest celowo pomijana, czuje się w obowiązku, by ją popularyzować i bronić przed jakąkolwiek krytyką. Dopiero w latach 90. znajdziemy w pismach Krzywickiego fragmenty, które świadczą o narastającym dystansie do ustaleń amerykańskiego antropologa.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 83-113
  • Page Count: 31
  • Language: Polish