Social development as a cultural idea. Significance of the notion of property in Lewis H. Morgan’s conception Cover Image

Rozwój społeczny jako wyobrażenie kulturowe. O znaczeniu idei własności w koncepcji Lewisa H. Morgana
Social development as a cultural idea. Significance of the notion of property in Lewis H. Morgan’s conception

Author(s): Ewa Kosowska
Subject(s): Anthropology
Published by: grupakulturalna.pl
Keywords: Lewis Henry Morgan; rozwój społeczny; idea własności; wyobrażenia kulturowe; wielokulturowość; Społeczeństwo pierwotne

Summary/Abstract: Wydana w roku 1877 klasyczna praca Lewisa Henry’ego Morgana "Społeczeństwo pierwotne" podejmowała problem rekonstrukcji dziejów ludzkości zgodnie z wyznacznikami nauki XVIII i XIX w. Lektura tego tekstu z perspektywy ponad stu lat pozwala na zadanie kilku ważnych pytań dotyczących filozoficznych i metodologicznych uwarunkowań postawionych przez Morgana tez. Jego dzieło, silnie wtopione w kontekst ówczesnego myślenia naukowego, okazało się jedną z najbardziej popularnych prac antropologicznych swojego czasu. Jednocześnie stało się źródłem kulturowych wyobrażeń, które do dzisiejszego dnia matrycują sposoby postrzegania wielokulturowości współczesnego świata przez człowieka Zachodu.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 57-81
  • Page Count: 25
  • Language: Polish