W Warszawie i w Paryżu. Listy Juliana Przybosia do Jana Brzękowskiego (oprac. Dariusz Pachocki) Cover Image

W Warszawie i w Paryżu. Listy Juliana Przybosia do Jana Brzękowskiego (oprac. Dariusz Pachocki)
W Warszawie i w Paryżu. Listy Juliana Przybosia do Jana Brzękowskiego (oprac. Dariusz Pachocki)

Author(s): Dariusz Pachocki
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 59/2011
  • Issue No: 01
  • Page Range: 287-307
  • Page Count: 21
  • Language: Polish