German as a Foreign Language for Political Science Cover Image

Deutsch als Fremdsprache für Studierende der Politikwissenschaft
German as a Foreign Language for Political Science

Author(s): Jana Pospíšilová
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Summary/Abstract: Učebnica Radoslava Štefančíka Deutsch als Fremdsprache für Studierende der Politikwissenschaft (2013) je určená pre študentov politológie s pokročilou znalosťou nemčiny a germanistiky, resp. nemeckého jazyka a literatúry, ale určite si nájde svoje uplatnenie aj u študentov moderných slovenských dejín, žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie, ktorí majú záujem nielen zlepšiť svoje jazykové znalosti, ale rovnako prehĺbiť poznanie z politického systému Slovenskej republiky s dôrazom na politické strany. Autor učebnice absolvoval vminulosti štúdium na Slovensku a v Spolkovej republike Nemecko, apo získaní tretieho stupňa štúdia v Českej republike získal v nemecky hovoriacom prostredí (Viedeň a Marburg) dve postdoktorandské vedecké štipendiá.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 254-256
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak