Review of the book ”Development of agricultural farms by a activity of producers” by Marta Domagalska-Grędys Cover Image

Recenzja książki Marty Domagalskiej-Grędys „Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów”
Review of the book ”Development of agricultural farms by a activity of producers” by Marta Domagalska-Grędys

Author(s): Andrzej Czyżewski
Subject(s): Review
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 158/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 159-165
  • Page Count: 7
  • Language: Polish