Useful Returns to the Past Cover Image

Návraty do minulosti sú užitočné
Useful Returns to the Past

Author(s): Jakub Groszkowski
Subject(s): Review
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: returns; past

Summary/Abstract: Jirásek, Z. – Malkiewicz, A. : Polska i Czechoslowacja w Dobie Stalinizmu (1948-1956). Instytut Studiów Politiycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszava 2005. 414 s.

  • Issue Year: 08/2005
  • Issue No: 4
  • Page Range: 102-110
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak