Prayer: medicine, placebo, or? Cover Image

Molitva: lijek, placebo ili?
Prayer: medicine, placebo, or?

Author(s): Osman Sinanović, Dragan Babić
Subject(s): Psychology
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Riječ placebo je latinskog porijekla i znači udovoljiti, usrećiti. Pojam je već odavno udomaćen u medicini i predstavlja način da se posmatra efekat na ispitaniku (pacijentu) kada mu se daje lažni lijek (neutralna supstanca bez djelovanja na organizam), a da on to ne zna. Najčešće se koristi kod ispitivanja djelovanja novih lijekova. Jednoj grupi bolesnika (eksperimentalna grupa) daje se lijek koji se ispituje, a drugoj grupi (kontrolnoj), lijek isti po obliku kao onaj koji se ispituje, ali sa potpuno bezopasnim i beskorisnim sadržajem, što ispitanicima nije poznato. Poslije određenog vremena, upoređuje se djelovanje pravih i lažnih lijekova i donosi se zaključak da je ispitivana supstanca bolja od placeba. Naravno, u ovakvim kliničkim studijama, uspoređuje se i sa odranije poznatim lijekom, ali je placebo skoro uvijek u igri. Ono što se redovno zapaža je činjenica i da placebo ima neki pozitivan efekat. Sve više je i istraživanja koja pokušavaju objasniti mehanizam djelovanja placeba, ali to nije predmet ovog teksta. Recimo i ovo – placebo ne mora biti samo tableta/injekcija/sirup u kliničkom istraživanju.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 80
  • Page Range: 148-153
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian