The strategies of publishers, strategies of translators Cover Image

Strategie wydawców, strategie tłumaczy
The strategies of publishers, strategies of translators

Author(s): Jerzy Brzozowski
Subject(s): Literary Texts
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: W niniejszym tomie chcielibyśmy poddać pod dyskusję pojęcie strategii przekładowych w szerokim znaczeniu tego słowa. Pierwszą część poświęciliśmy motywom, a także metodom realizacji wyborów wydawniczych w zakresie literatury przekładowej, pewnej „polityki” obecności (lub nieobecności, czego wymownym przykładem była w Polsce przez wiele lat twórczość Jeana-Marie Gustave’a Le Clézio). Otwierający tom artykuł Bożeny Tokarz przedstawia szeroką panoramę rynku przekładowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniej „medialnych”, a wartościowych literatur południowej słowiańszczyzny.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 16
  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Language: Polish