Rhetoric and Politics: the Paradoxes of the Ukrainian “multi-vector” Policy Cover Image
  • Price 3.90 €

Retoryka i polityka: paradoksy ukraińskiej „wielowektorowości”
Rhetoric and Politics: the Paradoxes of the Ukrainian “multi-vector” Policy

Author(s): Mykola Riabchuk
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Artykuł porusza kontrowersyjny problem „euroatlantyckiej” integracji Ukrainy. Autor analizuje okoliczności decyzji o przystąpieniu do NATO podjętej przez władze ukraińskie w 2002 r., przedstawia wewnętrzne i międzynarodowe reakcje wywołane tą decyzją i rozważa realne perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO, biorąc pod uwagę politykę ukraińskich elit, nastawienie społeczeństwa ukraińskiego, nieprzychylne stanowisko Rosji oraz ostrożną postawę Zachodu. Dopóki na Ukrainie nie zostaną przeprowadzone reformy, państwo będzie się stawało coraz bardziej niedemokratyczne, a „euroatlantycka” retoryka ukraińskich przywódców wyraźnie będzie przeczyć ich nieeuropejskiej, autorytarnej polityce, dopóty Ukraina nie może i nie powinna być akceptowana jako poważny i wiarygodny partner w euroatlantyckiej wspólnocie. Jednocześnie autor stwierdza, że NATO powinno i mogłoby współpracować z Ukrainą w wielu sferach, wspierając demokratyczne reformy i posługując się jasno wyrażoną perspektywą członkostwa w Sojuszu (i Unii Europejskiej) jako silną zachętą do zmian systemowych.

  • Issue Year: 18/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 47-103
  • Page Count: 57
  • Language: Polish