Bobkowski and Polish Demons Cover Image

Bobkowski i polskie demony
Bobkowski and Polish Demons

Author(s): Michał Kopczyk
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Andrzej Bobkowski; Review

Summary/Abstract: Buntownik, cyklista, Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, red. J. Klejnocki, A.St. Kowalczyk, Towarzystwo „"Więź"”, Warszawa 2011.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 109-118
  • Page Count: 10
  • Language: Polish