Andrej Tóth–Lukáš Novotný–Michal Stehlík: Národnostní menšiny v Č eskoslovensku 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? Cover Image

Andrej Tóth–Lukáš Novotný–Michal Stehlík: Národnostní menšiny v Č eskoslovensku 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?
Andrej Tóth–Lukáš Novotný–Michal Stehlík: Národnostní menšiny v Č eskoslovensku 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Author(s): Attila Simon
Subject(s): History
Published by: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Summary/Abstract: Book review: Andrej Tóth–Lukáš Novotný–Michal Stehlík: Národnostní menšiny v Č eskoslovensku 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 76-82
  • Page Count: 7
  • Language: Hungarian