Heidegger, Sarte and French humanism Cover Image
  • Price 5.90 €

Heidegger, Sartre i francuski humanizam
Heidegger, Sarte and French humanism

Author(s): Tom Rockmore
Subject(s): Philosophy
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Nakon što smo otkrili čimbenike koji su omogućili rast Heideggerova značaja unutar francuske filozofske diskusije, sada moramo razmotriti i kako je došlo do porasta Heideggerove važnosti. Ovo će biti prvo od tri poglavlja koja se bave ulogom humanizma kod Heideggera kao glavnog mislioca novije francuske filozofije. Analizirajući aspekte humanističkoga pogrešnog tumačenja Heideggerove misli, kao i šire teme humanizma u francuskoj filozofiji i Heideggerovoj teoriji, cilj je uočiti poveznicu između tradicionalnog francuskoga interesa za humanizam i francuske recepcije Heideggera.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 143-163
  • Page Count: 21
  • Language: Croatian