Konferencja: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, Lublin 18-19 kwietnia 2008 Cover Image

Konferencja: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, Lublin 18-19 kwietnia 2008
Konferencja: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, Lublin 18-19 kwietnia 2008

Author(s): Beata Siwek
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 56/2008
  • Issue No: 07
  • Page Range: 177-180
  • Page Count: 4
  • Language: Polish